Відправити статтю в найближчий випуск

Автор відправляє на адресу ДП НДІБМВ (04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 68) повний пакет документів або приносить ці документи особисто відповідальному секретарю редколегії к.322.

Електронна їх версія направляється на e-mail адресу:

editor@building-journal.com.ua

Стаття подається трьома мовами (українська, російська, англійська) з ключовими словами. Оформлення статті>>>

Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню рецензію тільки за наявності повного пакету документів, підготовлених відповідним чином, та оформлених згідно вимог до статті та супроводжувальних документів:

- стаття, у паперовому вигляді в форматі А4, власноручно підписана автором на останній сторінці (текст статті в електронному вигляді обов’язково повинен відповідати паперовому варіанту);

- заповнена анкета відомостей про автора та співавторів (скачати анкету), в якій п.п. 1-5 обов’язково заповнено українською, російською та англійською мовами;

- заява (за наявності співавторів – спільна, за підписами усіх співавторів) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях, автори дають спільну письмову згоду на публікацію матеріалу саме у виданні ДП «НДІБМВ» (скачати заяву);

- рецензія (рекомендація до друку) – за підписами профільного (за тематикою статті) доктора або кандидата наук, засвідчену в установленому порядку. Рецензія має бути тією ж мовою, що й сама стаття (до 2-х сторінок);

- витяг з протоколу засідання: кафедри навчального закладу (вченої ради, науково-методичної ради установи) або науково-технічної ради організації, установи за місцем роботи (навчання) автора з рекомендацією до публікації даного матеріалу;

- статті, подані англійською мовою неангломовними авторами (у перекладі), мають бути завірені на предмет правильності перекладу у бюро перекладів або на кафедрі іноземних мов чи у відділі міжнародних зв’язків навчального закладу. До вказаних погоджень можуть бути прирівняні відповідні погодження керівників аналогічних підрозділів інших навчальних закладів, установ та організацій, підписи яких належним чином завірені.

- розширена анотація англійською мовою повинна бути також завірена печаткою бюро перекладів або погоджена підписом керівника кафедри іноземних мов чи відділом міжнародних зв’язків;

Реквізити для оплати повідомляються після позитивного висновку редакційної колегії наукового видання щодо публікації статті.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику.