Редакційний штат

Голова редакційної ради (Головний редактор)

Лаповська Світлана Давидівна - доктор технічних наук, професор, заступник директора ДП «НДІБМВ» з наукової роботи, професор кафедри будівельних матеріалів КНУБА (Київського національного університету будівництва і архітектури)

Члени редакційної ради:

Дворкін Л.Й. -  д.т.н., професор, завідувач  кафедри  технології будівельних виробів і матеріалознавства, Національний університет водного господарства та природознавства , м.,Рівне

Дюжилова Н. О. – к.т.н., ДАБІ

Ковальчук Ю. Г. – д.т.н., завідувач науково-дослідної лабораторії інноваційних технологій та енергозбереження ДП «НДІБМВ»

Куліков П. М. – д.е.н., професор, ректор КНУБА (Київського національного університету будівництва та архітектури), заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

Мхітарян Н. М. – д.т.н., професор КНУБА (Київського національного університету будівництва та архітектури),  почесний президент корпорації   «Познякижилбуд»

Петровський В. Я. – д.т.н, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інноваційних технологій та енергозбереження ДП «НДІБМВ»

Рунова Р. Ф. – д.т.н., професор КНУБА (Київського національного університету будівництва та архітектури), лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

Рищенко М. І. – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей  НТУ «Харківський політехнічний інститут», м.Харків

Саницький М. А. – д.т.н., професор, завідувач кафедри будівельного виробництва Національного університету «Львівська політехніка», лауреат Державної премії в галузі науки і техніки , м.Львів

Свідерський В. А. – д.т.н, професор, завідувач кафедри хімічної технології композиційних матеріалів Національного  технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м Київ

Сердюк В. Р. – д.т.н., професор, декан факультету підвищення кваліфікації Вінницького державного технічного університету, м.Винниця

Скрипник А.Л. - к.е.н., в.о. директора ДП "НДІБМВ"

Сучкова О. А. – відповідальний секретар, завідувач відділу науково-технічної інформації та маркетингу ДП «НДІБМВ»

Фішер Х.-Ф. – доктор – інженер кафедри «Будівельні матеріали» Інституту будівельних матеріалів ім. Ф.А.Фінгера Веймарського університету «Баухаус» ,м. Веймар, Німеччина

Фіц Станіслав - доктор -  габ. інж., професор, завідувач кафедри загального  будівництва, Факультет цивільного і архітектурного загального будівництва, Люблінський технологічний університет, м.Люблін, Польща

Червяков Ю. М. – к.т.н., заступник директора з наукової роботи ДП «НДІБВ», м Київ

Черняк Л. П. – д.т.н., професор, головний  науковий співробітник науково-дослідної лабораторії фізико-хімічних досліджень  та будівельної кераміки ДП «НДІБМВ»