Інформація для авторів

Ознайомтеся, будь ласка, з деякими практиками, які є неприпустимими в разі публікації статті в нашому журналі:

- повторна публікація: подача статей в кілька журналів, що є порушенням умов публікації статей і суперечить загальноприйнятій в світі видавничій етиці;
- дублювання публікації (самоплагіат): публікація подібних або ідентичних статей в різних журналах (іноді на різних мовах). Це вважається самоплагіатом.
- плагіат: неправомірне використання чужих ідей і результатів досліджень без відповідного посилання на них, як джерело. Повне або часткове навмисне привласнення авторства на результати досліджень інших вчених;
- фабрикація і фальсифікація даних: фабрикація даних означає, що автор не проводив дослідження, а результати є вигаданими. Фальсифікація даних означає, що автор вносив деякі зміни в отримані дані.