Процедури рецензування

Порядок рецензування

Метою рецензування є змістовна експертна оцінка якості наукової статті за наступними критеріями:

- відповідність політиці видання;

- відповідність назви статті її змісту;

- формулювання розв'язуваної проблеми або завдання;

- обгрунтування актуальності представлених матеріалів;

- дослідницький характер статті;

- аргументованість викладу і висновків, зокрема наявність посилань на використані та інші інформаційні джерела;

- наукова новизна і практичне значення отриманих результатів;

- наявність висновків за результатами статті.

Редакція підтримує світові стандарти прозорості процесу експертного оцінювання, тому практикує подвійне анонімне рецензування рукописів: автору та рецензенту не повідомляються імена один одного. Попередньо всі їх персональні дані видаляються з текстів статей та властивостей файлів.

Статті, подані до журналу, надсилаються на рецензування членам редакційної колегії.

Рецензенти опрацьовують матеріал та оцінюють його науковий рівень, заповнють форму рецензування, вказують свої зауваження та пропозиції.

Рецензенти обирають одну із запропонованих рекомендацій:

- Стаття прийнята – матеріал готовий до публікації і приймається без змін.

- Прийнято, необхідні незначні зміни – приймається, якщо автор врахує вказані зауваження.

- Відхилено, необхідні значні зміни – подання відхилене, потрібно внести значні правки.

- Статтю відхилено – подання не відповідає вимогам видання.

Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація надсилається автору. Автор доопрацьовує рукопис та надсилає на пошту журналу його нову версію. Якщо рукопис не було повернуто або про причини затримки не повідомлено редакції, він знімається з черги і видаляється.

Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації.

У разі отримання негативної рецензії редакція залишає за собою право не публікувати статтю.