Про журнал

ISSN 2413-9890 (Print)
ISSN title: Stroitelʹnye materialy i izdeliâ
Abbreviated key title: BMaP
DOI: 10.48076/2413-9890
Свідоцтво ЗМІ: КВ-4528 01.09.2000
Форма видання: Онлайн та Друкований журнал, що рецензується
Заснований: 1959
Видавництво: ДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів"
Країна видання: Україна
Періодичність: 4 рази на рік
Мови видання: англійська, українська, російська
Тип видання: науковий журнал
Наукова область: 
Цільова аудиторія: 
Зміст: оригінальні наукові дослідження і оглядові статті
Індексується в: IndexCopernicus, GoogleScholar
Розміщується в: IndexCopernicus
У Редакційну раду входять профільні доктори й кандидати наук
Головний редактор: Лаповська Світлана Давидівна - доктор технічних наук, заступник директора ДП «НДІБМВ» з наукової роботи, професор кафедри будівельних матеріалів КНУБА (Київського національного університету будівництва і архітектури)

 

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також дають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не перебувають на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим поширювати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Доступ: Відкритий доступ. Журнал дотримується політики відкритого доступу (open access). Всі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу журналу. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу в режимі реального часу представлений на офіційному сайті журналу в розділі Випуски.

Редакцією журналу вжиті заходи для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Видавницька етика

Публікація результатів наукових досліджень в важкодоступних внутрівузівських виданнях обумовлюють деяку інформаційну роз'єднаність:
- цікаві і корисні розробки стають відомими тільки вузькому колу фахівців;
- опубліковані дані не отримують бажаного широкого поширення;
- відсутня загальна узгодженість результатів вивчення однієї і тієї ж проблеми.
Тому широке поширення починають набувати електронні журнали з відкритим доступом. А, враховуючи темпи розвитку засобів комунікації, найближчим часом всі сучасні журнали не зможуть існувати без доступних всім електронних версій.
У зв'язку з цим, журнал виступає сполучною ланкою між вченими, що займаються різними напрямками досліджень.
Ознайомлення зі змістом журналу дозволяє бути в курсі більшості актуальних розробок.
Наш журнал покликаний надавати можливість публікації авторам за умови оригінальності і новизни їх досліджень.
До складу редакційної колегії входять авторитетні вчені.
Статті рецензуються незалежними експертами відповідних спеціальностей.
Журнал у своїй роботі дотримується принципів відкритого доступу, тобто будь-який користувач сайту має можливість безкоштовно переглянути, завантажити, роздрукувати, зробити посилання на будь-яку повнотекстову статтю журналу. При цьому користувачеві не потрібно заздалегідь звертатися до автора або редакції за дозволом на використання інформації.
У своїй роботі ми посилаємося на принципи Budapest Open Access Initiative.
Крім цього, редакційна колегія орієнтується на норми і принципи міжнародних організацій: Committee on Publication Ethics.
Ми сподіваємося на те, що журнал внесе свій вклад в розвиток науки, послужить дороговказною зіркою багатьом молодим вченим і стане трибуною для обговорення теоретичних і прикладних проблем сучасної науки.