Рекомендації для авторів

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну й достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

 • автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень; свідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні;
 • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукопису, повністю оригінальні; запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела; надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, зокрема неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні й неприйнятні;
 • автори повинні визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження; зокрема, в статті мають бути наведені посилання на роботи, що мали значення в процесі проведення дослідження;
 • автори не повинні надавати до редакції журналу рукопис, який був відправлений до іншого журналу й перебуває на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі;
 • співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження; серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні;
 • якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію журналу.

 

Автор зберігає за собою право без узгодження з редколегією та засновниками:

 • Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
 • Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
 • Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.
 • Розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного web-сайту журналу) на:
 • персональних web-ресурсах усіх авторів (web-сайти, web-сторінки, блоги тощо);
 • web-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
 • некомерційних web-ресурсах відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковим.