ПІДВИЩЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА РАХУНОК МОДИФІКАЦІЇ ЇХ ПОВЕРХНІ З МЕТОЮ РОЗШИРЕННЯ ЗБУТУ

Автор(и)

  • Ірина Огороднік Науково-дослідний центр технології кераміки, ТОВ «Фірма Порцекс-ВРБТ»
  • Петро Захарченко Київський національний університет будівництва та архітектури http://orcid.org/0000-0001-9172-0940
  • Петро Варшавець ТОВ «Фасад Клінкер» http://orcid.org/0000-0001-6324-0616
  • Дарина Присяжна Київський національний університет будівництва та архітектури
  • Тетяна Оксамит Науково-дослідний центр технології кераміки, ТОВ «Фірма Порцекс-ВРБТ»

DOI:

https://doi.org/10.48076/2413-9890.2018-98-09

Ключові слова:

будівельні матеріали, дутик, висоли, гідрофобізатори, технологія, корозія

Анотація

Розглянуто наукові засади експлуатаційної надійності стінових матеріалів. Визначено, що сировина є одним з визначних факторів якості стінової кераміки. Такі дефекти, як висоли та «дутики» пов’язані з особливостями її складу. Визначено вплив фізичних та хімічних чинників на наявність дефектів стінової кераміки та шляхи їх нейтралізації. В якості ефективного шляху нейтралізації дефектів стінової кераміки, запропоновані напрями використання гідрофобізуючих добавок. Волога, потрапляючи на цеглу, зволожує її, збільшує витрату тепла і сприяє руйнуванню матеріалу. Після обробки гідрофобізаторами водопроникність знижується на 90 %, збільшується морозостійкість матеріалу і тривалість терміну експлуатації. Вивчено вплив гідрофобізаторів на лицьову керамічну цеглу виробників різних регіонів України. У всіх випадках отримано позитивний результат. Встановлені основні складові українського ринку (виробництво, експорт та імпорт) і ємність ринку в цілому. Дослідження проведені як для ринку керамічної цегли, так і для ринку гідрофобізуючих добавок в Україні. Проаналізовано динаміку показників у натуральному та вартісному вираженні. Надано перелік основних операторів ринку с зазначенням їх ділової активності, потужностей, розташування, часток ринку, які вони займають. Визначена провідна позиція гідрофобізуючих добавок виробництва ТОВ «Фасад Київ» на ринку будівельних матеріалів та фактори впливу на його вартісні показники

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Защита строительных конструкций от коррозии: Справоч- ник строителя / Под ред. А. М. Орлова; М. : Стройиздат, 1991. – 255 с.

Воробьева Г. Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств, К, «Химия», 1995. 256с.

Технологическая поврежденность строительных материа- лов и конструкций: монография Ребиндер П.А /, В. Н. Вы- ровой. – О.- Издво «Місто майстрів», 1998. – 165 с.

УДК 620.267|68ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ЖИДКОСТИ СЕРИИ

«ФАСАД»-ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ВЫСОЛАМИ И ДУТИКОМ.

Дефекты облицовки зданий, вызываемые растворимыми солями. СПбГАСУ, 1993; НИИТЭИ, № 38, XII.93, 12.02.93.

Schomberg Пропитки https://www.schomburg.com/ru/ ru/gruppy-produktov/sistemy-zaschity-poverhnosti/ pod- gruppy/propitki/produktsiya

Компания «Фасад» СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ https://fasad.ua/

ДСТУ Б.В.2.7.-60-97 «Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів» Гидрофобизирующие жидкости серии «Фасад» – эффек- тивное средство борбы с высолами и дутиками Строитель- ные материалы и изделия. – 2001. – № 5-6 С.44-45 Огород- ник И.В. Варшавец П.Г, Сай В.И

Варшавец П.Г., Огородник И.В. Особенности применения глинистого сырья Халепского месторождения в техноло- гии лицевого кирпича // Вісник Національного техніч- ного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск„Хімія, хімічна технологія і екологія». – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2012. – № 63 – С. 21-26.

Варшавец П.Г., Левандовская Н.Ф., Огородник И.В. Опти- мизация характеристик и повышение качества керамиче- ских стеновых материалов // Зб. Матеріаліали VIII міжнародної промышленности и образовании» – Варна-Дніпропет- ровськ: ДІПОпром. – 2012. – т.2 – С.39 – 42.

Опубліковано

2018-07-31

Як цитувати

Огородник, И., Захарченко, П., Варшавец, П., Присяжная, Д., & Оксамит, Т. (2018). ПІДВИЩЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА РАХУНОК МОДИФІКАЦІЇ ЇХ ПОВЕРХНІ З МЕТОЮ РОЗШИРЕННЯ ЗБУТУ. Будівельні матеріали та вироби, (3-4(98), 72–80. https://doi.org/10.48076/2413-9890.2018-98-09

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають